„Jak červánky ohlašují ráno,
než ozáří slunce Boží svět,
zrozená jsi lidu, svatá Anno,
aby směl den spásy uvidět.“

…zněla líbezná melodie doprovázející poutní mši svatou ke svaté Anně do Lhoty v neděli 24. července.
Pro tuto příležitost jsme dostali úžasný dárek – sochu svaté Anny s dcerkou Pannou Marií, kterou připravuje na život. Umělecké dílo vytvořil a kapli věnoval akademický malíř a sochař Jaroslav Šindelář, místní obyvatel.
Krásného svátku, při němž po vzoru lhotské patronky byla pozornost věnována zvláště matkám, dětem a rodinám, se zúčastnilo také několik mladých rodin ze Lhoty a okolí. Dětské cupitání na volném prostranství před kaplí tak mile přispělo k vytvoření přátelské a rodinné atmosféry.


Fotografie