1. 1. 2019 jsme oslavili Matku Boží Pannu Marii – Ježíšovu Matku, která vždy prožívala své mateřství jako tajemství a jako dar. A vše uchovávala ve svém srdci (srov. Lk 20, 51).

A zároveň jsme si v tomto dni připomněli 40 let historie Koinonie Jan Křtitel a jsme Pánu vděční za to, co učinil v naší komunitě i v našem osobním životě. V průběhu těchto 40 let, skrze chyby a skrze krásné věci, můžeme ještě více vidět velikost Pánových darů a konkrétnost Jeho znamení. Děkujme za to, že nás neopouští a dává nám stále více pochopit, jak jsme milováni.

(rua)

 

Fotografie