Ve čtvrtek 17. listopadu 2016 večer začalo setkání mladých na Prusinách, tentokrát na téma “Poznej sám sebe!”. Příležitostí k poznání vlastních darů se naskytlo hned několik, a to během společně strávených chvil – poznávali jsme sebe za vydatné pomoci bratří při modlitbě, při práci i při zábavě. Novou zkušeností byla pro mnohé z nás možnost setkat se s bezdomovci, neboť Boží láska je tu i pro ně, a my se mohli stát jejími konkrétními prostředníky, ať už skrze společnou přípravu oběda, nebo zvěstováním evangelia.
Navečer jsme si vychutnali Godzone tour v Praze. Tento projekt nás povzbudil k následování Pána, protože On je ten největší dar, který jsme přijali a který můžeme předávat dál. Setkání bylo zakončeno nedělní mší svatou a společným obědem.

Těšíme se na vaše svědectví 🙂

Byl jsem již na několika setkáních pro mladé, ale tady na Prusinách se mi líbilo nejvíce, protože jsem zde mocně pocítil Pánovu přítomnost. Hned ráno, po klasické osobní modlitbě, jsem se cítil probuzeně a nabitě. A pak na mě zapůsobil i koncert Godzone tour, když ke mně Pán promluvil slovem: “Pokračuj!”. Cítil jsem se naplněn Duchem svatým a láska našeho Pána Ježíše mě úplně zalila. Od té chvíle ve mně přebývá radost, kterou chci šířit dál, dokud ji celá země nezakusí a neuvěří. Ďábel nemá ani nade mnou, ani nad tebou, ani nad nikým z nás žádnou moc, protože JEŽÍŠ je Pán – dobrý, jediný, svatý a veliký! Amen, aleluja!

Gabriel S. Kozlowski

Každé setkání pro mladé je super! Vždycky je to skvěle strávený čas s bezva partou lidí. Tohle setkání ale bylo něčím výjimečné. Na vlastní kůži jsme si totiž mohli vyzkoušet konkrétní pomoc lidem bez domova. Společně jsme pro ně uvařili oběd a připravili program, který kromě hudby a tance obsahoval i svědectví a krátkou modlitbu. Mně osobně se nejvíc líbilo, že tito lidé přijímali nejen talíř s jídlem, ale i Ježíše! Tato zkušenost mě povzbudila, abych se i já stala opravdovým služebníkem! Chci nést pomoc, povzbuzení a radost všem lidem!

Monika Nieslaníková

Fotografie