On nás těší v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. Jako na nás v hojnosti přicházejí utrpení Kristova, tak na nás skrze Krista přichází v hojnosti i útěcha.  (2Kor 1,4-5)

V neděli 20. listopadu 2016 jsme se již tradičně sešli u dálniční kaple nedaleko Šlovic, abychom si připomněli naše drahé zesnulé, kteří nedojeli do svých cílů. Tato ekumenická vzpomínková akce se konala u příležitosti Světového dne obětí dopravních nehod v kapli Smíření již po desáté a sjednotila k modlitbě křesťany různých vyznání. Karel Šimr, evangelický farář a koordinátor Psychosociálního intervenčního týmu v České republice, promluvil o tom, že neštěstí není třeba sdělovat, ale sdílet je. Opět jsme měli možnost zapsat do zvláštní vzpomínkové knihy jména svých blízkých, kteří se nevrátili ze svých cest, a zapálit za ně svíčku na oltáři. František Radkovský, emeritní plzeňský biskup a nynější prezident Diecézní charity Plzeň, vzpomněl v modlitbě i na oběti hromadného železničního neštěstí v Indii a na závěr udělil všem účastníkům bohoslužby požehnání. Následovalo drobné občerstvení před kaplí a v prostorách přilehlé čerpací stanice.

(rua)

Fotografie