Kaple Panny Marie Pomocné v Chlumčanech se krásně tyčí na kopečku za obcí a zve k návštěvě již z dálky. V neděli 14. června jsme se tam tedy vydali na poutní bohoslužbu. Lavice i kůr se snadno zaplnily a opět po roce jsme se svěřili přímluvě Matky Boží, která je jakožto učednice Pána ku pomoci všem jeho učedníkům. Spolu s P. Francescem jsme si připomněli několik zázračných obratů v dějinách, jako např. vítězství v bitvě u Lepanta, které nastalo po modlitbách a prosbách o její pomoc. Než jsme se kolem poledního rozjeli opět do svých domovů, sdíleli jsme se o výborné koláčky a vzájemně jsme se ujistili o modlitbě jedni za druhé.


Fotografie