Tentokrát jsme se při našem měsíčním setkání zamýšleli nad tím, jaký má být Ježíšův učedník. Ježíšův učedník je totiž ten, který naslouchá (Božímu slovu), je vytrvalý (na cestě i v poslání) a svědčí (s odvahou mluví slovo naděje). Vždyť pár slov může změnit celý život.

Ježíš totiž učí lid mnoha věcem, například tomu, že Bůh může s málem činit mnoho. Pohlédni na své ruce a měj důvěru v to málo, co se vejde právě do Tvých rukou, ať už uneseš ve svých rukou 4 nebo 20 rohlíků; to málo stačí. Nikdy nepohrdej tím málem, co máš nebo co jsi. To málo Tě spojuje s Pánem. A právě tohle máme dělat my jako Koinonie – mít důvěru v to málo, co jsme a co máme, v Pána přítomného v onom málu, a být přitom odvážnými ve službě. Pán nedopustí, aby nám někdy něco chybělo (srov. Mk 6,34-44).

Takovýto postoj tedy máme zaujmout při evangelizaci: postoj těch, kteří jsou ubozí, ale kteří Pánu naslouchají. A když přijde mezi nás ubožák, člověk slabý, uvnitř rozbitý a zraněný, tak ho přivítejme. Dejme mu pocítit, že zítra se něco změní, začne-li s námi naslouchat Božímu slovu a sloužit ostatním ubožákům – neboť právě tehdy budeme Ježíšovými učedníky a rovněž i on spolu s námi.

(rua)