Ve dnech 2.-30.5. proběhlo další pokračování duchovních obnov, které se konalo vždy v úterý v 18 hodin ve školní jídelně ZŠ Mrákov. Je potěšitelné, že se zájem o tyto duchovní obnovy zvyšuje. Kromě mrákovské farnosti sem zajíždějí i zájemci ze Spáňova, Kouta na Šumavě, Kdyně, Domažlic a dalších míst. Celkový počet účastníků, kteří vždy odcházejí spokojeni, se již blíží k padesátce. Na každém z nich je po ukončení vidět spokojenost, radost, lásku a jasnou vizi, jak by se lidé měli chovat k Bohu i k sobě navzájem. Jak je to jednoduché…

Obnovy vedl tým Koinonie Jan Křtitel v čele s Alvarem Grammmaticou Th.D. Děkujeme za bohatý program, rozvržený pokaždé do dvou hodin. Úvodní slovo a modlitba byly vždy doprovázeny zpěvem písní z předem připravených zpěvníků, na což navázal P. Alvaro vybraným tématem z Bible, které vždy poutavě rozebral a vyložil. Poté následovala duchovní meditace a vše zakončila závěrečná modlitba.

Poděkování také rozhodně patří mrákovskému faráři P. Przemyslawu Ciupakovi.

Mrákovští farníci