Těšíme se na i Tvé svědectvi, zážitek, sdílení 🙂 sek@koinonia.cz

Setkání bylo na téma „Misionář“, jak se jím stát a co pro to udělat. Myslím, že to není lehká věc, a člověk by se to měl učit celý život. Mně je teď 15 a jsem přesvědčena, že je pravý čas, abych se začala připravovat být dobrým misionářem. Zase jsem se naučila něčemu novému. Moc se mi tu líbilo.

Mariana M.

Přijela jsme na setkání pro mladé a byla jsme celá natěšená. Druhý den jsem ale zjistila, že jedeme do Merklína pracovat, a to mě vůbec nepotěšilo. Přijeli jsme tedy do Merklína, koukla jsem na faru a poskočila radostí, protože to tam vypadalo lépe, než jsem si myslela. Ale do práce se mi stejně nechtělo. Začala jsem umývat strašné moc špinavé topení, ale pak jsem uviděla na ostatních, že mají radost. Usmála jsem se také – až to ve mně hrklo! Tím jsem se ovšem povzbudila, a vše šlo najednou mnohem lépe, protože to dělám pro ostatní. S Bohem jde vše lehce! Domů jsme odjela s radostí a super zážitkem. Bůh je s Tebou, nemusíš se bát! Přijeď a poznáš Boha, super kamarády a staneš se misionářem☺! Čeká na Tebe Bůh a

Anička O.

☺ A je to tu!
Setkání mladých a nové zkušenosti a objevy našeho života. Co říct? Nelze vyjádřit, jak moc jsem si toto setkání užila. Celý čas jsme prožili v blízkosti našich přátel a také s tím naším největším kamarádem, Ježíšem, který nám byl nablízku v každý okamžik našeho strachu, nerozhodnosti a slabosti, ale rovněž v obrovské radosti z vykonané práce☺. Tématem setkání bylo „Staň se misionářem“, a tak i my jsme měli možnost si tuto zkušenost vyzkoušet na vlastní kůži. Společně jsme vyrazili na nedalekou faru v Merlíně a pustili se do nutných oprav a úklidu. Bylo až neuvěřitelné, jak nás Pán do této činnosti zapálil a vedl každý náš krok. Plni síly a odhodlání vymést a vylepšit každý kout tohoto domu jsme nezadržitelně pracovali v naději, že i toto místo se stane Domem modlitby☺,  a tak jsme se naučili přijímat cestu, kterou nám připravil Pán, naučili jsme se býti tu pro druhé, naslouchat našim přátelům a důvěřovat Pánu, že to, kam nás do budoucna pošle, jednou přinese ovoce☺ To bylo fakt nejlepší☺! Ještě dlouho budu vzpomínat a díky Vám všem za Vaše přátelství  ☺

Káťa B.

VYTRVAT! Tohle slovo mě provázelo celé setkání☺.
Kráčení s lidmi, které znám a naše společná práce v Merklíně, která pro nás možná ze začátku byla výzvou, ale společnými silami šlo všechno rychle a hladce. Bylo úžasné vidět nadšení a zápal mladých lidí v práci pro Pána. Začali jsme společně tvořit něco nového a velkého, z toho mála, co v sobě máme.
A stejné tak jako v naší práci už víme, že s modlitbou, vytrvalostí a důvěrou v Pána dokážeme velké věci!
A tak se neboj, protože Pán použije každý tvůj malý dar.

Jíťa B.

Celé setkání pro mladé bylo úžasné – máme tolik zážitků… Naučili jsme se, jak být dobrým misionářem. Pracovali jsme na faře v Merklíně, a nejvíce se mi líbilo to, že jsme byli spolu, užili si spoustu srandy a mohli pocítit Pánovu přítomnost. Dívali jsme se na film “Věříš?”. Film mě zasáhl uvnitř, takže jsem se opravdu zamyslela nad touto otázkou. Setkání jsme zakončili úžasným večerem: hráli jsme hry, připravili jsme si scénky a nakonec jsme vzývali Ducha svatého. Za každého jsme se pomodlili zvlášť. Byl to silný okamžik! Všechno bylo super a moc jsme si to užili. Těším se na příští setkání a určitě přijeď i ty☺!

Ester H.

V pátek 28.4.2017 začalo setkání mladých v Liticích. Mé dojmy jsou pozitivní. Dívali jsme se na film, který se jmenoval Do You Believe? Ten mě dojal☺. V sobotu jsme jeli na faru do Merklína, kde jsme společně začali něco velkého: uklízeli jsme, třídili i vyhazovali. Upřímně jsem se toho ze začátku lekla, protože to tam nebylo moc v dobrém stavu. Pak jsme ale přiložili všichni ruce k dílu a myslím, že je to na dobré cestě, a to vše v duchu myšlenky tohoto setkání: “Staň se misionářem!” Všechno jsme to zakončili zábavným večerem, kdy si každá skupinka připravila nějakou scénku o něčem, co si odnesla z tohoto setkání. Hráli jsme i různé hry. Setkání se mi moc líbilo, neboť tu potkávám stále nové přátele. Je to úžasné s nimi sdílet své pocity! S nimi ještě více cítím Pánovu přítomnost.

Julča P.

Moc se mi tohle setkání líbilo☺,
a odnesla jsem si z něj spoustu věcí. Ta nejdůležitější z nich je:
důvěřovat Pánu a nic nevzdávat!
Moc se těším na další setkání!

Maruška K.

Na začátku to bylo prostě normál jako každé setkání, ale ještě večer jsme se dívali na film “Věříš?” – Tato otázka mě moc povzbudila, byl to film o dvanácti lidech a ti lidé byli něčím zvláštní, od sebe odlišní, někteří nevěřili nebo věřili, ale nebyli dostatečně vytrvalí anebo byli odhodláni v Něho doufat. Nakonec však všichni tito lidé uvěřili Pánu a následovali ho na 100 %.

Tuto zkušenost jsme mohli prožít i při následující práci v Merklíně. I když jsme byli tři skupinky, stejně jsme byli jako jedna. Všichni jsme spolupracovali, nosili skříně, uklízeli, na vše jsme byli spolu. Přítel vedle tebe, ten který s tebou pracoval byl jako ruka, kterou natahuje Pán a je na nás, abychom tu pomocnou ruku přijali a šli s ním. Po celou dobu jsem cítil silnou atmosféru modlitby a celé setkání mi přineslo radost ze života, vytrvalost v modlitbě a hlavně větší víru-důvěru v Pána.

Gábi 🙂

Video

 

Fotografie