O víkendovém setkání Koinonie jsme si připomenuli, jaká požehnání nám přináší naše povolání, co to vlastně znamená být Janem Křtitelem. Pavlína nám poukázala v sobotní dopoledne na 12 takových požehnání, které Pán dal Janu Křtiteli, a jsou to požehnání, které máš i Ty.

 1. Jeho jméno je Jan. Pán je stále s Tebou a je Ti nakloněn.
 2. Panenství. Tvé srdce je stále upnuto na Ježíše.
 3. Poušť. Máš velký dar modlitby a dar komunity.
 4. Boží slovo. Pán k Tobě promlouvá a Jeho přísliby jsou jisté.
 5. Půst. Závisíš na Pánu a od Něho pochází všechno dobré.
 6. Radost. Máš víru, a proto se můžeš radovat.
 7. Evangelizace. Stačí otevřít ústa a zakusíš toto požehnání.
 8. Žít v moci. Můžeš kráčet v moci Ducha svatého.
 9. Přátelství. Jsi přítelem Ženicha, a také Nevěsty.
 10. Prorok. Nech se vést Pánem.
 11. Mučednictví. Nauč se říkat: Ne já, ale Ty!
 12. Maria. Žena společenství, která se za Tebe přimlouvá.

 

Těsně před obědem se s námi podělili o své zkušenosti z misijní cesty do Lourdes Mission (naše komunita v JAR) Alenka Kmetová a náš bratr Pavel. V odpolední přednášce nás Alvaro vyzval k zamyšlení, koho ve skutečnosti následuji? Důvěřuji svým bratrům a sestrám, kteří mi pomáhají na cestě obrácení? Na závěr dne jsme si mohli vychutnat nejen výbornou pizzu, ale především si užít koncertu v podání orchestru Consortium musicum „Ke cti svatých apoštolů“.

Nedělní slavnostní poutní bohoslužba byla opravdovou oslavou Vzkříšeného Pána uprostřed nás. Během ní jsme mohli stejně jako apoštol Petr prohlásit: „Nyní, Pane, vím, že ty vysvobozuješ toho, kdo je tobě zasvěcen!“ A my všichni jsme, Pane, zasvěceni tobě pro tvou smrt a tvé zmrtvýchvstání, a tak požehnej každému z nás modlitbou, radostí a vytrvalostí!

(rua)


Fotografie