V neděli 19. června jsme slavili poutní bohoslužbu v dobřanském kostelíku sv. Víta. Věřící se shromáždili k modlitbě okolo oltáře a všichni jsme vděčně chválili Pána, jenž je přítomný uprostřed nás.
Nechybělo povzbudivé duchovní slovo, hudba, zpěv a na závěr bratrské agapé.
<h3 style=”text-align: left;”><span style=”color: #b91334;”><a name=”Fotografie”></a>
Fotografie
</span></h3>
<h3><a name=”Fotografie”></a>

</h3>