Poslední červnové odpoledne v Plzni opět patřilo dětem. Letní prázdniny tam zahájil anděl Plzeňáček a spolu s ním náměstí Republiky zaplnily další pohádkové bytosti, které dětem nejprve zadávaly různé úkoly.
Děti byly vybaveny mapkou Pohádkového náměstí a kartičkou s hádankou na doplnění. Postupně ji vyplňovaly u sedmi pohádkových stanovišť, kde na děti čekali: Lotrando a Zubejda, Tři bratři, Kráska a zvíře, Vodník, celá rodina z pohádky O veliké řepě, Princezna ze mlejna a Broučci. Za správnou odpověď celé tajenky získaly pak odměnu přímo od anděla Plzeňáčka. Nakonec se všechny děti společně podívaly na pohádku o zakopaném pokladu. Bylo to napínavé, protože o poklad usiloval hrozný drak, ale Plzeňáček ho přemohl a poklad rozdal všem, aby každý mohl být v životě šťastný.
Děti si užily také skluzavky, skákací hrad a kreativní workshopy, kde si vyráběly různé zajímavé věci a dokonce svou vlastní placku. Zvlášť oblíbené bylo malování na obličej.
Vřele děkujeme všem, kteří se s námi zapojili do tohoto pohádkového odpoledne a rozdávali radost!

(toivo)

Záložka s modlitbou

„Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje;
z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole.“
(Matoušovo evangelium 13,44)

Ten poklad je nový život.
To, co potřebuješ.
Je to Boží odpověď světu.
A obzvlášť je to Ježíš.

Pane Ježíši,
vstup do mého života.
Podívej se na to, co moje srdce
potřebuje, a požehnej mi.
Ty nikdy nezklameš toho,
kdo Ti důvěřuje.

Tobě,
jenž jsi větší než moje srdce,
svěřuji svůj život takový, jaký je.
Ochraňuj mě a daruj mi pokoj,
který svět dát nemůže.
Naplň mě radostí a dej mi pocítit,
jak moc mě máš rád,
abych se necítil sám.

Díky!

tesoro


Fotografie

dracek