Při víkendovém setkání Koinonie na zahájení nového pastoračního roku v Liticích jsme se opět utvrdili v tom, že přátelství je to nejdůležitější, co člověk má a potřebuje. I nepoctivý správce z Ježíšova podobenství (Lk 16,1-9) si byl vědom, že bez přátel a jejich pomoci je bezradný. Není důležité CO, ale KOHO člověk má.
(HoBu/toivo)

Díky za setkání! Opět jsem prožila, že setkání Koinonie ve mně rozdmýchává radost, naději, víru a lásku.
Vždy si zde uvědomím, jak moc tato setkání dávají pookřát mému srdci i mému životu.

Alvaro nás tentokrát provedl příběhem Josefa Egyptského (Gn od 37. kapitoly) a Eliáše (1Král od 18. kapitoly).
Tyto příběhy nás učí mít SNY. Velmi mne oslovilo nabádání: Koinonie, ZAČNI ZNOVU SNÍT! 

A k tomu prorocky zaznělo: BUĎTE SVĚDKY JEDNOTY! 
Všechno krásné a dobré se rodí z jednoty. Nehleďme neustále napravo a nalevo. Opravdová modlitba se rodí z jednoty (viz Sk 2,42-43). Když se ze strachu uzavřu, ztratím i ty přátele, které mám. Je snazší se modlit, než si udržet přátele. 

Společně však můžeme prohlašovat „…ani smrt, ani život, ani přítomnost, ani budoucnost, žádná moc nás neoddělí od lásky tvé, Ježíši…“ 🙂

Hana