koinonia_2009_12Prosincové setkání Koinonie jsme prožili v radosti a v duchu společné oslavy…
Především jsme Pánu děkovali za Jeho věrnost, kterou nás v Koinonii provází.

Od sobotního dopoledne – při modlitbě i vyučování – nám Pán připomínal, jak vypadala první křesťanská komunita – „měli jedno srdce a jednu duši“.
P. Emanuele nám vše přiblížil na postavě Barnabáše a vysvětlil nám, jak tato slova konkrétně uvádět do života.

Po přestávce upoutala naši pozornost na pódiu loď s nápisem Koinonie.
P. Francesco nás vybídl, abychom se navrátili k práci obyčejných námořníků na lodi, jež nese jméno Koinonia. Nehledat jiné loďky k plavení, ale pustit se do práce s posádkou na lodi, ve které již jsme. Odhodit do moře to, co není pro naši plavbu podstatné a držet se toho, co je pro nás typické: charizmatická modlitba, přátelství a dům modlitby.
Pokud nám k tomu chybí důvěra či máme strach, nevadí – nemusíme se bát, vždyť na loďce Koinonie je spolu s námi Pán; a tak vedle služby nacházíme na lodi i odpočinek… a tak si můžeme klidně zpívat “halí belí”.

Odpoledne začala velká komunitní oslava: dostali jsme do vlastnictví zaslíbenou zemi!
Pán nám připravil velkolepý dar: diecéze nám darovala faru, stodolu a celý farní areál včetně kostela.

Celý areál, především významná místa, jsme společně procházeli, modlili se, vzdávali Pánu díky a prohlašovali Boží slovo.
Francesco – jako pastýř litické Oázy – nám na každém místě připomínal samotné počátky – příchod komunity do Čech, letnice v kostele sv. Petra a Pavla roku 1998; faru, která byla zpočátku neobyvatelná, proměny jednotlivých míst: od kaple v dnešní jídelně, přes Gilgál (bývalá truhlárna sloužící k setkáním), až k Betlému (sál v bývalé stodole), který nám už nestačí, a tak přistavujeme 😉
Po této menší pouti zaslíbenou zemí bylo v sále odhaleno proroctví o Camparmu, které neodlučně patří k naší komunitě.

V další části programu jsme si vyslechli až neuvěřitelné vzpomínky pamětníků (Emy Šulistové, Mirky Ladmanové a Jirky Janečka), shlédli videoprezentaci Koinonie během jejího čtrnáctiletého působení v Čechách – fotografie nám ještě jednou přiblížily, jak Pán během tohoto období Koinonii žehnal a proměňoval lidi i věci. Pán je opravdu věrný! Naše srdce byla naplněna vděčností a úžasem nad nádherným Božím plánem.

Setkání bylo zakončeno slavením nedělní eucharistie v NAŠEM litickém kostele.
Rozloučili jsme se přáním krásných Vánoc, neboť další setkání nás čeká až po novém roce!
Těšíme se na shledanou!
Růža