dsc_35662

V litické Oáze se konalo první setkání Koinonie v novém roce.
Při nedělní mši svaté přijaly dvě sestry závazek, že budou následovat Pána Ježíše v panensví pro nebeské království ve světě v Koinonii Jan Křtitel po dobu tří let.