Světlo ozáří tvé temnoty,
noc ustupuje dni a moje sláva září.
Ty, světlo mé slávy, musíš se rozzářit,
ty, slovo mých úst, musíš být,
ty, skutku mojí lásky, musíš se naplnit.
Já, Pán, znám tvou žízeň po skutcích,
tvůj hlad po bytí.

Camparmò bude mým domem modlitby:
s mými zasvěcenými v panenství budou přebývat moji chudí.
Dům obrácení, společenství,
kde moje láska bude zářit mým zmrtvýchvstáním.
Camparmò, znamení jednoty, svatosti a slávy.
Camparmò, příbytek Boží.
Z mého domu vzejde
nové povolání, nová evangelizace.
Camparmò, znamení obrácení a věrnosti Bohu.
Všichni, které vám já, Pán, pošlu,
budou z mé vůle vyvoleni,
aby byli milováni a syceni tebou, mým služebníkem,
Já, Pán a Bůh, je budu používat a přetvářet
podle své vůle pro své slavné dílo.

Ty budeš pastýřem chudých a zasvěcených v panenství…
…nikdo z vás nezahyne,
protože moje láska k vám je veliká.
Ty budeš znamením nového pastýře,
všechno se naplní a budete mě oslavovat navěky.
Vaše ruce ať jsou stále obráceny ke mně,
aby byly posvěceny k dílu, které máte vykonat.
Neboj se, promlouvám k tobě skrze tvé srdce.

(Biella, 25. srpna 1978)

Proroctví o Camparmò – historický aspekt