Srdečně děkujeme všem, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky v našich farnostech. Slavnost Zjevení Páně – 6. leden – nám připomíná, že Ježíš, Syn Boží, přišel na tento svět pro každého z nás. “Christus Mansionem Benedicat 2018” –  Kriste, žehnej domům, jež tři krále – Kašpara, Melichara a Baltazara vřele přijali.  

 

K+M+B 2018

 
Dobřany a okolí 131 484 Kč

 • Diakonie, středisko Radost Merklín – příspěvek na podporu ekonomicky slabých klientů 50%, podpora provozu Domova sv. Aloise Plzeň 50% – 60 000 Kč 

Chotěšov 54 072 Kč

 • Příspěvek na volnočasové aktivity dětí ze soc. znevýhodněného prostředí z Chotěšova a okolí 50%, Podpora Centra sociální rehabilitace sv. Vavřince a sociálně terapeutických dílen sv. Josefa Meclov 50% – 30 000 Kč

Chlumčany, Litice a okolí  68 717 Kč

 • Spadáme do Městské charity Plzeň – Domov sv. Aloise Plzeň 25 %, Osobní asistence Plzeň 10%, Domov sv. Františka 10%, Farnosti vikariátu Plzeň – město – podpora aktivit sociálně slabých dětí a mládeže k smysluplnému využití volného času 20%, Domov sv. Jiří Plzeň 25%, Pomoc bezdomovcům a lidem z ulice 10% – 350 000 Kč
   
  • Chlumčany – 26 045 Kč
  • Litice – 20 320 Kč
  • Lhota – 5 473 Kč
  • Radobyčice – 5 858 Kč
  • Šlovice – 5 939 Kč
  • Valcha – 5 082 Kč

 

V plzeňské diecézi bylo vybráno: 5 029 320 

V celé ČR: 108 372 448 Kč

–Převzato z–
Výsledky Tříkrálové sbírky 2018
Využití Tříkrálové sbírky 2018

Fotografie