Prusiny

Přestože tyto letošní Vánoce byly obecně poznamenány koronavirovou situací a z ní vyplývajícími vládními a interními opatřeními, tak i v těchto ztížených podmínkách proběhly oslavy Božího narození u nás na Prusinách – s ohledem k uvedenému – poměrně “velkolepě”. 
Za pomoci bratří a sester z naší komunity Jan Křtitel, nás, kdo tady na faře na Prusinách přebýváme, a příznivců Koinonie – především rodiny Soukupových z Netunic, byl připraven štědrovečerní program v čase od 22. hodiny do půlnoci.
Již po deváté večer se v prostoru mezi farou a kostelem sv. Jakuba Většího, právě tam, kde je jako každý rok postaven prusínský Betlém, začali objevovat první návštěvníci.
Příchozí mohli vstoupit do kostela a zaposlouchat se do vánočních koled v podání paní Gabriely Soukupové za doprovodu jejích dcer na housle, vyslechnout slova z evangelia a výzvu k tomu, abychom neměli strach.
Vždyť Bůh je přítomen v životě každého z nás a připomíná nám, že bude s námi v každé situaci  až do skonání věků.
Lidé měli také možnost předložit Pánu své prosby a přání s důvěrou, že to je právě On, který je s námi a každý den nám opakuje: Neboj se!
Zúčastnění si mohli na lístečcích odnést úryvky z Božího slova a Betlémské světlo.
S díky za přijetí jménem všech z Prusin
Miloslav Ježek

Dobřany

Letošní Půlnoční proběhla díky aktuální situaci netradičně. Dveře kostela sv. Mikuláše jsme otevřeli dokořán k volnému přístupu během celého odpoledne i samotného večera.
Už od sv. Lucie jsme připravili stromeček, na který děti mohly pověsit hvězdičku, napsat na ni svoje jméno a pronést modlitbičku Ježíškovi. A tak se nám do Vánoc hvězdičkami doslova obsypal.
Na Štědrý den měli lidé možnost přijít ve dvou delších časových intervalech – a skutečně přišli! V hojném počtu si odnášeli Betlémské světlo a také měli možnost shlédnout krátké video, připravené ve spolupráci s hudební skupinou AmiKo. Děti nás v něm svojí jednoduchostí přivedly až k Ježíškovi v jesličkách.
P. Martin Váňa nás povzbudil svým slovem, abychom se nebáli, neboť Boží přítomnost nás chrání v každé životní situaci. Nakonec nás Ľudka na zlatých křídlech svých vlajek uvedla do závěrečné modlitby za pokoj, útěchu a zdraví, které všichni v tomto čase tolik potřebujeme. 
Jsme rádi, že se dostavila spousta lidí, a všichni spokojeně odcházeli nejen s Betlémským světlem v lucerničce, ale i s Božím plamínkem ve svém srdci. 
Věříme, že i tímto neobvyklým způsobem jsme rozdávali radost a naději těm, kdo žijí kolem nás, a že to Vánocemi nekončí…
Krásné a ve všem požehnané sváteční dny přejí všichni z dobřanské fary 🙂
(ma-le)

Litice

I přesto, že se letos nemohla uskutečnit tradiční půlnoční, dveře litického kostela nezůstaly ani náhodou zavřeny. Na malé i velké tady čekala spousta překvapení: Betlémská Hvězda s Andělem, stromeček, Betlém, živá zvířátka… a hlavně promítání animovaného příběhu o třech králích. Poutavé vyprávění o přátelství třech mudrců, kteří se vydali na dalekou a dobrodružnou cestu za právě narozeným Mesiášem, zaujalo všechny příchozí. A tak jsme i my, stejně jako tři králové, mohli znovu zažít radost z narození malého Ježíše, který přišel pro každého z nás, pro to, aby nám byl nablízku. 
(moni)