Setkání Ježíš uzdravuje 22.-23. března 2014


Je 23. března, neděle večer. Před chvílí jsem se vrátila z Litic z víkendového setkání Ježíš uzdravuje. Jsem trochu unavená z cesty, ale naplněná radostí a pokojem. Ano, Ježíš je živý uprostřed nás – Boží království je mezi námi! I děti nám to připomenuly v sobotu večer svým krátkým vystoupením. Ale je to skutečně tak? Čím to mohu doložit?Svědectví »
Fotografie »

Setkání Ježíš uzdravuje duben 2013


Ježíš žije, hrob je prázdný
Setkání Ježíš uzdravuje je pro každého vždy velkou příležitostí vidět, jak konkrétním způsobem Pán koná.
Nepředstavujte si žádnou čekárnu u lékaře, kde nemocní smutně posedávají, ale rozjásaný sál, který chválí zmrtvýchvstalého Ježíše. Toto radostné očekávání na projevení Boží uzdravující lásky…
Svědectví »Fotografie »

Setkání Ježíš uzdravuje 17.-18. března 2012


Kdo přijel na setkání „Ježíš uzdravuje“ a otevřel své srdce Pánu, neodjel s prázdnou. A co očekáváš od dnešního dne Ty? Stále to samé co včera? Pokud se opíráš o své vlastní síly, tak to samozřejmě chápu… Opři se však o plán Boží a uvidíš, že Pán v Tvém životě dnes vykoná podivuhodné činy!
Svědectví pod článkem »
Fotografie »

Setkání Ježíš uzdravuje 14.-15. listopadu 2009

“Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novým jazyky; budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je. ” (Mk 16, 17-18)

Ježíš uzdravuje 14. - 15. listopadu 2009

Ve dnech 14. – 15. listopadu 2009 se v litické Oáze uskutečnilo další z pravidelných setkání “Ježíš uzdravuje”. Zúčastnilo se jej tentokrát bezmála 300 lidí z celé naší republiky. Pán se oslavil skrze mnohá uzdravení, z nichž některých jsme se mohli stát přímými svědky.

Ve dnech 14. – 15. listopadu 2009 se v litické Oáze uskutečnilo další z pravidelných setkání “Ježíš uzdravuje”. Zúčastnilo se jej tentokrát bezmála 300 lidí z celé naší republiky.

“I vzal toho slepého za ruku…” “Ježíš uzdravuje” 14. – 15. 3. 2009

Ježíš uzdravuje 14. - 15. 3. 2009

Ve dnech 14. – 15. 3. 2009 se v litické Oáze uskutečnilo další z pravidelných setkání “Ježíš uzdravuje”. Zúčastnilo se jej tentokrát
bezmála 400 lidí z celé naší republiky, mezi nimiž bylo možné spatřit i několik hostů z Itálie, Irska, Polska, Indie, Slovenska, Německa,
Běloruska a Mexika.

Výchozím biblickým textem byl tentokrát úryvek z Markova evangelia o uzdravení slepého v Betsaidě (Mk 8,22-26). Společně jsme uvažovali o uzdraveních, pro která se hodí označení “probíhající” (na rozdíl od oněch “jednorázových”) […]