Setkání Ježíš uzdravuje 22.-23. března 2014


Je 23. března, neděle večer. Před chvílí jsem se vrátila z Litic z víkendového setkání Ježíš uzdravuje. Jsem trochu unavená z cesty, ale naplněná radostí a pokojem. Ano, Ježíš je živý uprostřed nás – Boží království je mezi námi! I děti nám to připomenuly v sobotu večer svým krátkým vystoupením. Ale je to skutečně tak? Čím to mohu doložit?Svědectví »
Fotografie »

Setkání Ježíš uzdravuje duben 2013


Ježíš žije, hrob je prázdný
Setkání Ježíš uzdravuje je pro každého vždy velkou příležitostí vidět, jak konkrétním způsobem Pán koná.
Nepředstavujte si žádnou čekárnu u lékaře, kde nemocní smutně posedávají, ale rozjásaný sál, který chválí zmrtvýchvstalého Ježíše. Toto radostné očekávání na projevení Boží uzdravující lásky…
Svědectví »Fotografie »

Setkání Ježíš uzdravuje 17.-18. března 2012


Kdo přijel na setkání „Ježíš uzdravuje“ a otevřel své srdce Pánu, neodjel s prázdnou. A co očekáváš od dnešního dne Ty? Stále to samé co včera? Pokud se opíráš o své vlastní síly, tak to samozřejmě chápu… Opři se však o plán Boží a uvidíš, že Pán v Tvém životě dnes vykoná podivuhodné činy!
Svědectví pod článkem »
Fotografie »

Setkání Ježíš uzdravuje 14.-15. listopadu 2009

“Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novým jazyky; budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je. ” (Mk 16, 17-18)

Ježíš uzdravuje 14. - 15. listopadu 2009

Ve dnech 14. – 15. listopadu 2009 se v litické Oáze uskutečnilo další z pravidelných setkání “Ježíš uzdravuje”. Zúčastnilo se jej tentokrát bezmála 300 lidí z celé naší republiky. Pán se oslavil skrze mnohá uzdravení, z nichž některých jsme se mohli stát přímými svědky.

Ve dnech 14. – 15. listopadu 2009 se v litické Oáze uskutečnilo další z pravidelných setkání “Ježíš uzdravuje”. Zúčastnilo se jej tentokrát bezmála 300 lidí z celé naší republiky.

“I vzal toho slepého za ruku…” “Ježíš uzdravuje” 14. – 15. 3. 2009

Ježíš uzdravuje 14. - 15. 3. 2009

Ve dnech 14. – 15. 3. 2009 se v litické Oáze uskutečnilo další z pravidelných setkání “Ježíš uzdravuje”. Zúčastnilo se jej tentokrát
bezmála 400 lidí z celé naší republiky, mezi nimiž bylo možné spatřit i několik hostů z Itálie, Irska, Polska, Indie, Slovenska, Německa,
Běloruska a Mexika.

Výchozím biblickým textem byl tentokrát úryvek z Markova evangelia o uzdravení slepého v Betsaidě (Mk 8,22-26). Společně jsme uvažovali o uzdraveních, pro která se hodí označení “probíhající” (na rozdíl od oněch “jednorázových”) […]

Svědectví ze setkání “Ježíš uzdravuje”

Ježíš uzdravuje

Asi třetí měsíc jsem pociťovala celkové zeslábnutí sluchu a všiml si toho doma i Honzík, protože při sledování společné televize jsem ho musela vždycky poprosit o zesílení zvuku “o tři čárky” a jemu to nebylo příjemné. Nepřikládala jsem tomu vážnost, nešla k lékaři, přece jenom už mi není dvacet. V sobotu po modlitbě za osvobození jsem si při dalším bloku chval náhle uvědomila, že slyším znovu jako dřív. A to ne ušima, ale skrze lebeční kosti.

Vysvětluji si to tak, že předtím na mé hlavě ulpělo něco jako neviditelná nepropustná obtížná helma, které při modlitbě v Betlémě nezbylo nic jiného než v Ježíšově jménu zmizet. Je to skvělý pocit! Vždycky jsem měla radost z daru slyšet a teď je moje radost o to větší, protože jsem byla osvobozena. Po návratu ze setkání jsem si to ověřila u televize. Zesilování oproti Honzíkovu sluchu už netřeba, slyším výborně jako dřív. Pán je úžasný! Vy jste úžasní!

Už jste o něčem tak podivuhodném slyšeli?

pa

Anička

Program setkání Ježíš uzdravuje 26. – 27. 2.2011

Ježíš uzdravuje

Sobota 14. března
08.30- 09.30 prezentace a přivítání
09.30-10.30 společná modlitba
10.30-11.30 vyučování
11.30-12.00 přestávka
12.00-13.00 modlitba za osvobození
13.00 oběd
15.00-15.30 animace
15.30-16.30 modlitba za vnitřní uzdravení
16.30-17.00 přestávka
17.00-18.30 modlitba za uzdravení těla
18.30 večeře
19.30-22.00 služba modlitebních skupinek
Neděle 15. března
07.30-09.00 snídaně
09.30 eucharistie
12.30 oběd