Na Štědrý den nám Pán projevil svou štědrost v mnoha ohledech. Ke svaté rodině v betlémě před kostelem jsme dostali zapůjčené ovečky, kozy a kousek opodál ještě poníka. Zvířátka dělala velkou radost všem dětem, jimž rodiče krátili čas čekání štědrodenní procházkou. Velkorysé vybavení dostal i betlémek uvnitř kostela, kde je pro Ježíška kromě ohniště pastýřů postavena celá vesnice i s mlýnem.
Vyvrcholení tohoto svátečního dne nastalo dvě hodiny před půlnocí, kdy se v kostele sešlo s dětmi i spousta dospělých a v pokojné radosti naslouchali koledám, vánočním písním, houpali se do rytmu tance a zaposlouchali se do dopisů Ježíškovi, v nichž vyjadřovali své přání a obavy malý chlapec a následně dospělý muž a otec rodiny.
Na to navázal krátkým slovem otec Alvaro s ujištěním o Boží přítomnosti v našem životě každý den, navzdory tomu, že kolikrát nemáme čas, abychom Bohu psali, a nemáme dost síly na to, abychom hleděli k nebesům. Nemusíme vystupovat za ním nahoru, on totiž sestoupil dolů k nám a i když se ocitáme úplně na dně, on sestupuje ještě níže, aby nás pozvedl – proto Bůh seslal svého Syna, proto se narodil Ježíš.


Fotografie

 

 


Video