Poutní mše sv. v Chlumčanech 2009Poutní mše svatá v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů proběhla jako každoročně druhou červnovou neděli, tedy 14.6. Celebroval ji P. Vojtěch Ondřej Soudský OP, biskupský vikář pro školství a člen společné duchovní správy dominikánů v Plzni na Jiráskově náměstí. Pro svou promluvu si zvolil dvě velmi důležitá témata, a sice mariánskou úctu a přijímání Boží milosti. Bylo symbolické, že právě na místě zasvěceném Panně Marii kladl otázky, co znamená Matka Boží pro křesťany, jaká je její role a její přijímání ze strany věřících.

Stejně sugestivně znělo i jeho rozjímání nad přijímáním či odmítáním Boží pomoci a jak se přijetí milosti Boží neuzavírat. Důležité bylo i zamyšlení, co vlastně znamená poutní slavnost a jak ji přiblížit i těm, pro něž pouť jsou jen kolotoče a jiné atrakce.

Chlumčanská kaple byla zaplněná do posledního místa a vzhledem k tomu, že i počasí bylo slunečně „pouťové“, všichni po skončení mše sv. rádi postáli s pohárkem kávy či čaje a pouťovým koláčkem před vchodem, odkud se naskýtá nádherný výhled do širokého kraje.
(alo)