Návštěva dětí z Jedličkova ústavu a škol 2009V pátek 12.6.2009 navštívily Oázu v Plzni-Liticích děti z Jedličkova ústavu a škol. Měly možnost si nejprve prohlédnout celý areál, kde komunita sídlí, podívaly se do kostela, slyšely hru na varhany… Byl čas i na společné povídání, zpívání a modlitbu.

Děti se pak v doprovodu svých asistentů a bratří a sester z komunity vypravily na nedalekou zříceninu hradu, kde se naparoval obr Goliáš a sebevědomí Pelištejci. V tu chvíli se vžily do role Izraelitů a jejich „David“ zneškodnil Goliáše jednou ranou prakem. Vítězným pokřikem pak Pelištejce zahnaly. Písní o Davidovi a Goliášovi oslavily své vítěství.

„Jako David Jišajův
s Bohem vždycky vyhraju.
Vítězství je v Ježíši,
kdo má uši, ať slyší.“
(celou píseň si můžete poslechnout zde)

Před společným obědem (komunita připravila výbornou pizzu!) za námi dokonce přišel otec Ricardo, zakladatel komunity, a každému z dětí i asistentů požehnal.

Odjížděli jsme plní radosti a vděčnosti 🙂

Dáša D.