V červenci bylo na Prusinách obzvlášť živo, probíhal zde Tábor pro děti “Tajemství Daniela”, (13.–17. 7. 2021) a Letní setkání pro mladé (19.–24. 7. 2021 Prusiny). Vždyť krásná příroda kousek od Plzně se přímo nabízí k táborům, dobrodružným výletům a odpočinku!

Také o slavnostech sem putují mnozí lidé z blízkého okolí, aby se na chvíli usebrali na místním hřbitově a projevili úctu svým předkům vzpomínkou či modlitbou.

Na svátek svatého Jakuba, v neděli 25. července, byla slavena v prusinském kostele poutní bohoslužba. O pouti se tu najednou od rána objeví místní hasiči a stánečky s občerstvením, které mnohé motivují zdolat prusinský kopec. Odměnou bývá možnost zastavit se na pivo nebo spíše na kus řeči s přáteli, a pro některé i chvilka strávená v kostele před Pánem. V tento den využije nemalý počet lidí příležitost podívat se do kostela, někteří jen ze zvědavosti, jiní s prosbou o odpuštění, s přímluvou či poděkováním. I zde je odměnou společenství se sestrami a bratřími v Boží přítomnosti. Jak jsme slyšeli v kázání P. Petra Hermanovského, my jsme často rozmrzelí, že se věci neodehrávají podle našich představ a sníme o lepších a krásnějších místech. Bydlím na Prusinách, v Nebílovech, v Netunicích, v Čižicích, … doma. Jinde by to bylo určitě lepší! A to ani nemluvě o lidech, se kterými musím vyjít, hrůza! Ale náš pokoj nespočívá v naplnění našich představ, štěstí nám nepřinese změna místa ani výměna společníka, a i kdyby, stejně budeme reptat dál, protože pořád můžeme mít něco víc, co budeme chtít. Radost se rodí z vděčnosti. Radovat se budu, pokud umím poděkovat za to málo, co mám tady a teď. Jen takhle zvítězím nad věčnou rozmrzelostí, nespokojeností a reptáním. Jsem tak rád, že můžu být tady teď s Tebou. Ježíši, děkuji Ti!
(rua)

P.S. Vytrvale opravujeme střechu kostela Veřejná sbírka na opravu kostela sv. Jakuba Staršího na Prusinách – Koinonia Jan Křtitel. Děkujeme za každý Váš příspěvek na účet: 212 356 826/0300, var. symbol 050277.