V neděli 14. června se někteří z našich dobřanských farníků ustrojili do krásně pestrých krojů a spolu s poutníky z dalšího okolí jsme při poutní bohoslužbě oslavili svátek svatého Víta. Zastoupeny byly všechny věkové kategorie, od malých dětí a jejich rodičů až po generaci prarodičů. Každý ochotně přispěl svým dílem k oslavě Pána a radosti bratří – hudbou, zpěvem, občerstvením a všichni jsme vděčně chválili Pána, jenž je přítomný uprostřed nás.


Fotografie