Kaple v Chlumčanech při pouti 1. června málem ani nestačila pojmout všechny, kdo přišli se svými prosbami za Matkou Boží Pomocnou. Atmosféra poutní bohoslužby, na kterou připutovala také spousta rodin s dětmi, byla slavnostní a ještě více umocněna hojnou účastí a vřelostí víry přítomných věřících, kteří před Pána předstupují v prostotě svého srdce.
P. Miroslav Dítě, hlavní celebrant poutní mše, přiblížil církevní tradice úcty k Panně Marii jakožto Matce Boží a Pomocné. Na události z Janova evangelia, kde se vypráví o tom, jak Ježíš na žádost své matky proměnil vodu ve víno (srov. Jan 2) nám ukázal, jaký postoj nelépe zaujmout ve vztahu k Panně Marii a po jejím vzoru.
Jistěže Maria je ochotná nám kdykoliv pomoci a také nám pomáhá – jako pomohla odvrátit ostudu, jež by zřejmě padla na čerstvé novomanžele – je však nejen Pomocnicí, ale též naší Matkou a my jako děti ji v její přímluvě u Ježíše můžeme napodobovat a prosit o milost a požehnání pro naše blízké a drahé.
(toivo)


Fotografie