S velikou radostí a hlubokou vděčností píšu, že je Pán k nám nesmírně milosrdný, věrný a štědrý. Letos o Letnicích můj syn v kruhu svých dlouholetých kamarádů přijal v plzeňské Oáze Koinonie Jan Křtitel v sobotu v podvečer svátost biřmování. Jezdíme spolu do Litic z Kyjova už 17 let, patříme do Koinonie a na něm vidím, že je to nejpřirozenější způsob, jak předat živou víru dítěti – totiž být uprostřed církve, která zakouší setkání se zmrtvýchvstalým Ježíšem. Znovu jsem užasla nad Boží láskou, kterou zakoušíme v nádherném Božím lidu Koinonie. Duch svatý mě překvapil, ujistil mě v srdci o své lásce, daroval mi viditelnou tryskající radost, pak slzy štěstí a navrch nové přísliby.
V neděli při mši svaté své věčné sliby panenství, poslušnosti a chudoby složili David a Majka. Štěpánka oficiálně přednesla svoji žádost o začlenění do komunity, a svoji cestu do zasvěceného života tak vlastně započala. Našimi vzácnými hosty o Letnicích byli bratři a sestry z Itálie, zvláště Francescovi rodiče, a též ze Slovenska, Německa a Polska.
Bůh nám štědře dává své dary, tak se také nechejte pozvat a přijeďte mezi nás.

Anička V.


Fotografie