V Noemově arše nalezla místo všechna zvířata. Je to pohádka nebo historická pravda? Možná se to nikdy nedozvíme, ale určitě nás tento příběh přivádí k hlubší pravdě: je tu místo pro každého, to znamená, že i pro mě.

V evangeliu se píše:

Ježíš řekl svým učedníkům: „Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo.“  (Jan 14,1-2)

Pane Ježíši,

ať se ani moje srdce nebojí!

Dnes ti chci důvěřovat,

i když tě třeba ještě neznám,

protože tahle slova jsou přesně pro mě

a mé srdce je potřebuje slyšet.

Bože, prosím, aby tam, kde budu já,

byli i moji drazí, moje rodina i mí přátelé;

připrav místo i pro ně,

připrav takovou Noemovu archu,

kde mohou žít všichni v pokoji a v radosti.

 

Fotografie