V předvečer poutní slavnosti k patronům litického kostela, apoštolům sv. Petrovi a Pavlovi, proběhl v kostele v Liticích koncert barokní hudby v podání orchestru «Consortium musicum» a komorního smíšeného sboru «Kolegium pro duchovní hudbu» pod vedením klatovského muzikologa a varhaníka Víta Aschenbrennera. Krom sonáty k svátku sv. Petra a Pavla od Pavla Josefa Vejvanovského zde zazněla orchestrální suita č. 8 G dur od Caspara Ferdinanda Fischera z jeho sbírky Le Journal du Printemps. Na závěr koncertu zazněla nepomucenská mše italského barokního skladatele Leonarda Lea, jež byla ve své době provozována v pražské svatovítské katedrále.

Program

  • Pavel Josef Vejvanovský (1639–1693): Sonata Sancti Petri & Pauli (1667)
  • Johann Caspar Ferdinand Fischer (1656–1746): Orchestrální suita č. 8 (Le Journal du Printemps, 1695)
  • Leonardo Leo (1694-1744): Missa Sancti Joannis Nepomuceni in C

 

Fotografie