Ve čtvrteční podvečer na sklonku srpna zazněla v kostele sv. Mikuláše v Dobřanech barokní hudba. Zavítal sem totiž Plánický orchestra 415Hz.
Jednalo se o provedení Plánického vrcholného díla “Opella ecclesiastica” a již samotná idea projektu je jedinečná tím, že jde o kombinaci masterclass s nastudováním konkrétního hudebního díla. Projekt je určen studentům a začínajícím hudebním profesionálům se zájmem o hudbu vrcholného baroka a za cíl má nastudování a provedení díla na pěti koncertech v místech, jež jsou spojena s působením toho skladatele.
Pro zpěváky je projekt unikátní příležitostí intenzivně pracovat pod vedením lektorky, korepetitora a dirigenta na komplexním nastudování a zejména provedení díla za doprovodu barokního orchestru. Pro instrumentalisty se jedná o příležitost prohloubit své kompetence o zkušenosti s nastudováním uceleného díla, práci ve skupině, dobovým smykováním
a hrou v barokním ladění a´=415Hz.

Pod vedením dirigenta Jakuba Kydlíčka a záštitou spolku Svět podle Jakuba se koncert opravdu vydařil, jak se zajisté přesvědčili všichni, kdo zavítali na tuto mimořádnou událost.
Pořadatelé Jana a Marek Roštíkovi navíc věnovali výnos z dobrovolného vstupného na stavbu nových dobřanských varhan.
Ze  děkujeme!

(f)
 

Fotografie