Na Zahradě Anežky České vypomáhají i páťáci ze ZŠ Dobřany. Snahou realizátorů je v duchu programu Zelené oázy vytvořit klidné zákoutí v centru městské zástavby, jež by v určitém provozním režimu mohlo sloužit návštěvníkům fary, Komunitního centra, žákům školy a školní družiny a příležitostně i širší veřejnosti.

„Tento projekt vznikl díky podpoře z grantového programu Zelené oázy, který vyhlašují Nadace Partnerství a společnost MOL Česká republika.“