V úterý 3. 4. 2018 se rozběhl kroužek Zahrada Anežky České, který funguje na stejném principu jako již existující Dílna svatého Josefa. Podporuje děti a jejich rodiče, příp. prarodiče, v získávání znalostí a dovedností spojených s péčí o zahradu.

 
 
A v sobotu 7. 4 2018 proběhlo druhé pracovní dopoledne k realizaci klidného zákoutí v centru městské zástavby, jež by v určitém provozním režimu mohlo sloužit návštěvníkům fary, Komunitního centra, žákům školy a školní družiny a příležitostně i širší veřejnosti…
KDY: Sobotní pracovní dopoledne 10.3./7.4./5.5./12.5
 

Fotografie