Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal
z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty,
kdo zemřeli ve víře v Ježíše,
přivede spolu s ním k životu.

(1 Te 4,14)

V úterý 2. listopadu 2010 v den Památky na všechny věrné zemřelé jsme se sešli ke společné mši svaté v dálniční kapli u Šlovic. Vzpomenuli jsme v modlitbě na ty, kteří nás předešli na cestě do věčného života. Přimlouvali jsme za spásu duší našich milovaných přátel i blízkých a zároveň jsme své nejdražší prosili o přímluvnou modlitbu za nás samotné. Vždyť oni již hledí tváří v tvář Kristu a určitě jim na nás záleží, tak proč se neobracet právě na ně s prosbou o pomoc v našich těžkostech a nejrůznějších situacích, v nichž si nevíme rady…
„Modlitba poníženého proniká oblaky, a neutiší se, dokud nedosáhne cíle“ (Sírachovec 35,17).


Fotografie