Svatá Lucie připadla tentokrát na 3. neděli adventní, která se nazývá také “radostná“. Před litickým kostelem se radost nesla vzduchem již od odpoledních příprav na rozsvícení vánočního stromu. Rodiče chodili s dětmi na procházku, zastavovali se u zvířátek a také si prohlíželi jesličky v kostele. Při večerním zvonění zvonů nadešla konečně ta správná hodina a strom se rozzářil v celé své kráse. Světlo totiž vítězí vždy, i nad tou nejčernější temnotou! 

I když svatá Lucie se tentokrát nemohla dostavit osobně, její tradice byla přesto zachována – zlatá Hvězda s Andělem měli opět připravené hvězdičky, které si děti mohly podepsat a ozdobit jimi strom v kostele. 

Noc ustupuje dni, ať tedy světlo září v našich srdcích a vlévá nám všem naději a radost!

(toivo)