Letnice 2008
Letnice 9.-11. listopadu 2008
Tato slovní hříčka P. Josefa Žáka zazněla sice až v nedělním kázání, kdy vrcholilo víkendové setkání, ale na 200% vystihuje letošní Letnice v Liticích. Duch svatý nám dával poznat nejrůznějšími způsoby svoji přítomnost i snahu působit v našich životech, rodinách, komunitách…

Základní myšlenka setkání vycházela z evangelia podle Jana 14,16: Já požádám Otce a On vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky = navždy = stále. Jinak řečeno – což možná mnohé překvapilo – každý z nás je UŽ plný Ducha svatého. Znázornili jsme si to následujícím příkladem: představte si, že jste láhev dobrého šampaňského. Aby víno teklo mohutným proudem, je třeba před otevřením lahví pořádně protřepat. Toto pravidlo “před upotřebením protřepat” platí i pro nás. I z nás musí Duch svatý silně proudit na všechny strany tak, že v našem okolí nezůstane nikdo “suchý”.

Kolik nemocných a smutných lidí máme kolem sebe? Všichni více či méně čekají na působení Ducha, na uzdravení, na radost… Charizmata, např. charizma uzdravování, začínají působit právě ve chvíli, kdy sebou necháme pořádně zatřást a kdy Duch může neomezeně konat své dílo. Obava, že si Ducha svatého vyplýtváme, že nám bude zítra chybět, je naprosto mylná, protože Duch je jako řeka, která neustále přitéká.

Další myšlenka s předcházející velmi úzce souvisí: Ducha svatého, respektive moci Ducha, máme tolik, jak velká je naše touha po Něm. Máme-li 1g touhy, dostaneme 1g moci Ducha, máme-li 1kg touhy, dostaneme 1kg moci Ducha, máme-li 1 metrák touhy, dostaneme 3 metráky moci Ducha. Bůh dává míru natřesenou a vrchovatou.
Když zazněla další myšlenka, bylo mé srdce naplněné velikou radostí. Ne že bych to nikdy před tím neslyšela, ale zrovna jsem to měla znovu prožité. Duch svatý k nám promlouvá skrze naše bratry a sestry. A já dodávám – a to především z Koinonie, z naší komunity rodin, při přátelské návštěvě, při společné modlitbě.
Daleko důležitější než projevy o Duchu jsou projevy z Ducha! To byla ta pomyslná třešnička na dortu všech vyučování, která jsme slyšeli.
Ale Letnice v Liticích, to nejsou jen slova, to jsou také chvíle společné chvály a příležitost k dalším oslavám. Protože o Letnicích vane Duch svatý tak nějak silněji, je to ta správná doba k přijetí svátosti biřmování. P. Alvaro z pověření otce biskupa Radkovského udělil v sobotu odpoledne tuto svátost 24 členům či sympatizantům naší komunity. My všichni ostatní jsme jim dali důvěru, že budou nadšenými a kvalifikovanými svědky Ježíšova vzkříšení.

A koho jsme oslavovali při nedělní eucharistii? No přece Ducha svatého!
Byly ovšem ještě další důvody k radosti. Interní bratři a sestry David, Matěj a Majka skládali sliby čistoty, chudoby a poslušnosti na 3 roky, Růža tyto sliby obnovila na další 3 roky a naše dcera Pavlína složila stejné sliby per sempre = navždy! Sliby ale nejsou záležitostí pouze interní komunity, ale vždy také radostí pro celou rodinu. Proto našim sestrám a bratřím přijeli poblahopřát jejich rodiče, sourozenci i ostatní příbuzní.
Věřme, že oheň Ducha, kterým hoří naši zasvěcení, pomůže zapálit veliký plamen i ve farnostech, z nichž pocházejí. Je povzbuzující vidět mladé lidi plné života, kteří odpověděli na Pánovo povolání k panenství pro nebeské království. Bůh si však volá jednoho tak a jiného onak. A proto bylo krásné vidět i dva mladé páry, které si navzájem slíbily věrnost a přátelství při zásnubách. Díky, Pane, za letošní Letnice a za rok “na Letnice opět na Litice”!

Pavla