Pro farnost v Horšovském Týně na Domažlicku a pro Koinonii Jan Křtitel začala od srpna nová společná zkušenost cesty za Pánem a hlásání evangelia. V neděli 5. srpna při mši sv. uvedl plzeňský biskup Tomáš Holub do farnosti nového duchovního správce P. Marka Badidu. P. Marek je řeckokatolický kněz, otec tří dětí a člen Koinonie z Prešova. Na Pánovo zavolání se rozhodl následovat s celou rodinou misijní poslání. Z vatikánské Kongregace pro východní církve obdržel biritualismus, a může tedy sloužit bohoslužbu v řeckém i římském ritu. Jsme vděčni za jeho odvahu a přejeme jemu i všem bratřím a sestrám ve farnosti mnoho požehnání, radosti a vytrvalosti!
(toivo)

Fotografie