Motto: Chraň život, a Život ochrání tebe !Setkání mladých

Ohledně problematiky potratu slyšíme mnoho velmi odlišných názorů… Jak je tomu ale ve skutečnosti? Bývá potrat projevem osobní autonomie a cestou k duchovnímu i fyzickému osvobození? Anebo je naopak faktickou autodestrukcí vlastní osobnosti? Jak dopadnou jednotlivé názory ve světle reálných fakt?

…na toto téma k nám a s námi promluví Virginia De Nardi, interní sestra komunity a autorka knihy POTRAT A ZDRAVÍ ŽENY: Existuje post-abortivní syndrom? Názory a konfrontace.

V sobotu 21. 3. ve 20 hodin vystoupí skupina Touch of Gospel.

 

Fotky skupiny Touch of Gospel
Fotky skupiny Touch of Gospel