S olivovými ratolestmi v rukou a hlaholem vděčnosti a chvály na rtech jsme se vydali za Pánem, který vešel do svatého města jako král.
Nechť Ježíš dnes vejde do našeho života a přinese nám radost a naději, že Otec na nás jistě naplní svůj plán pokoje.
Nebojme se ohlašovat, že Ježíš je Král králů! …nebudeme-li volat my, bude křičet kamení.
Ano, skutečně je požehnaný ten, jenž přichází ve jménu Pána!
(toivo)


Fotografie