V sobotu 14.5. 2011 proběhl v Českých Budějovicích ve farním sále Saleziánského střediska mládeže kurz Filip.

S přáteli z našich domů modlitby jsme prožili den, na který se nezapomíná. Měli jsme příležitost znovu a nově otevřít své srdce našemu Pánu Ježíši, aby nás probudil k novému životu.

Děkovali jsme za lásku, kterou nás Bůh miluje, uvědomili si vlastní nedokonalost a odevzdali ji Ježíši, rozhodli jsme se pro Něj jako jediného Pána a přijali Jeho Ducha. To vše se  atmosféře radosti a přijetí. Když jsme se večer loučili, všiml jsem si, jak jsou naši bratři tou radostí naplnění. Na vlastní oči jsem viděl, že Pán potvrzuje své slovo z 2. listu Korintským:  “Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!”  Díky za dar, který máme – díky za kurz Filip!

Standa