Kam vlastně jdeš? A co chceš? Po čem toužíš a nebo lépe: na čem stavíš svůj život?
To jsou slova, která mě již dlouho provází a obzvlášť se mě dotýkala po celý čas akce VICTORY. Možná, že i ty ses ptal sám sebe podobně nebo jsi ve svém životě hledal něco, co by tě učinilo skutečně šťastným…
VICTORY bylo pro mě příležitostí otevřít své srdce dokořán, vydat se zcela Ježíši. Nenechat si už nic pro sebe v obavách, že snad něco nebo někoho ztratím, tak jak tomu bylo mnohdy doposud. Dost často jsem spoléhala sama na sebe. Nyní jsem toužila zažít něco výjimečného, něco silného, co mě naplní a povzbudí k novým krokům v mém životě.
A ON vážně přišel. ON stál přede mnou a já plakala… Byl to JEŽÍŠ!!! Ano, byl to On, kdo mě zahrnoval svou bezmeznou láskou, bylo to něco velmi intenzivního. On tu byl právě pro mě.
V určitý moment jsem otevřela své dlaně, cítila jsem, že mi Ježíš chce něco dát. Ještě nevím, co to je, ale vím, že je to dobré. Vlilo to do mého srdce pokoj a jásavou radost, cítila jsem se naprosto svobodná! Najednou pro mě nebylo nic nemožné. Dal mi dokonce ještě jeden nádherný dar, jímž jsou mí skuteční přátelé v komunitě Jan Křtitel. Říkám o nich, že jsou to mí bezkřídlí andělé tu na zemi. Jejich cenu nelze ničím vyvážit.
Na čem tedy stojí můj život? Usiluji o to, aby každý den, v kterém se mohu probudit, stál na JEŽÍŠI! On je má NADĚJE a Jeho chci následovat!

-Jana-

P.S. Postav svůj život na JEŽÍŠI i Ty a uzříš nové báječné věci ve svém životě!


Těšíme se na Vaše svědectví.