Pán ať vám dál žehná… Měli jste to dobře zorganizované a vytvořili jste příjemné prostředí Lásky. Dík vám všem patří… Byla bych pro to, aby se způsob této evangelizace dostal do našich chrámů, blíže lidem. Radost, pokoj, dobro dej nám Pán. Eva S.


Musím říct, že můj největší obdiv vám patří za to, jak úžasně umíte vyložit smysl úryvku z Bible. Byly to momenty, kdy jsem do toho výkladu byla snad i maximálně vtažená, a to bylo super. Škoda, že mé nedokonalosti nedovolují udržet myšlenky déle, nebo lépe řečeno, pojmout je všechny, aby žádná neutekla. Také si vážím práce kolem zajištění tělesných potřeb. Umíte to skvěle. Díky moc za radostný víkend. Chvála Pánu Ježíši! Jitka

Stále si vše po kursu Filip přebírám. Otázek ve mně zůstalo spoustu. Mám už za sebou nějaké chválové koncerty a nějaké takové „soustředění“. Věděla jsem do čeho zhruba jdu a zkoušela jsem, jestli mi budou charismatické projevy bližší. Bylo to pro mě dost emočně náročné. Náš pan farář při nedělní mši po skončení kursu Filip mluvil o vystoupení z komfortní zóny. A mě napadá, jestli je to doopravdy nutné. Jestli ano, tak ať mi to Bůh nějak zjeví, abych to byla schopna zahlédnout a udělat ve víře ten krok.
Jsem moc ráda, že tato akce u nás byla. A že si můžu klást otázky a s pomocí Boží se dopracovat pokoje. Jsem moc vděčná za chvíle nad Písmem a celkově za pozitivní přístup a výklad směřující k uvědomění si vlastní cennosti sebe jako Božího děcka, které si může beze strachu a milované pobíhat po světě. Ještě jednou díky, Eva L.
 
Děkuji týmu Koinonie Jan Křtitel a všem účastníkům kursu Filip na Lhotě v blízkosti Zlína-Malenovic 4.-5.3.2023. Díky tomuto vřelému setkání jsem si opět uvědomil Boží lásku, odpuštění a milosrdenství. S láskou jsem vyznal Ježíše jako svého jediného Pána a Spasitele, a dal mu pod vládu svůj život. S vděčností Josef Š.
 
Na tomto kursu Filip jsem se mohla setkat s lidmi, které jsem dlouho neviděla a prohloubit skrze toto setkání a vzájemné sdílení přátelská pouta. Bylo to opravdu moc fajn. S díky G.
 
Poslední dva roky objevujeme čím dál víc nádheru, sílu a účinnost kursu Filip, nakolik je předáván s láskou a vřelostí. Díky těm, kteří našli odvahu a čas a přišli, aby spolu s Marií, Štefanem, Johankou, Františkem a Honzou zakusili, že Pán Ježíš je živý mezi námi skrze jeho Ducha, který vane, jak chce (podle Jan 3,8). Děkujeme za společenství přátel, protože bez nich by kurs Filip nebyl Filipem (Sk 8). Dalibor a Hana B.