O víkendu 14. až 16. září se v Seči-Hoješíně v klášteře sester sv. Františka uskutečnil kurs Filip. Setkání probíhalo v přátelském ovzduší a protože se tentokrát sešlo více mladých lidí, bylo o zábavu a legraci opravdu postaráno.
Hned od pátečního večera jsme byli vtaženi do nádherné atmosféry, naplněné přítomností Ducha svatého, která nás doprovázela po celý kurs a jistě zůstala v mnohých z nás i po návratu domů.
Poděkování patří organizátorům kursu manželům Musilovým, kteří se o nás skvěle starali a zařídili všechno potřebné, a také všem přednášejícím, kteří věnovali svůj volný čas k tomu, aby všichni přítomní mohli zakusit Boží lásku a milosrdenství v hojnosti.
Prožili jsme víkend, na nějž budeme všichni ještě dlouho vzpomínat.
-Helena-


Fotografie