Plzeňská Oáza slaví společně se zakladatelem Ricardem 50 let jeho kněžství

V posledních zářijových dnech proběhlo v naší litické Oáze výroční setkání Koinonie.
Začátek tohoto nového pastoračního roku byl ve znamení oslav 50 let kněžství našeho milovaného zakladatele otce Ricarda Argaňaraze.
První den setkání nás provázelo prorocké slovo ze 13. kapitoly Matoušova evangelia: ze zasetého hořčičného zrnka může vyrůst strom. Bůh zasévá a nám dává radost z toho, že budeme moci sklízet. Pán nám chce dát naději, abychom při pohledu do budoucnosti věřili, že přijde něco lepšího. Tuto naději nemůžeme nechat vyhasnout, protože bez ní chybí zápal a nadšení.
Je třeba prohlašovat, že zítra budu sklízet, protože dnes Pán zasévá. Je třeba měnit svůj pohled, začít smýšlet jiným způsobem. Lid Koinonie má prorocký dar, vidí, hned ohlašuje a čeká. V tom spočívá naše poslání: dodávat naději bratrovi. A jak? Učit mluvit svého bratra jinak. Nedívej se na plevel, Pán zasel a my budeme sklízet.
Je třeba, aby někdo volal: „Pán přichází!“, aby měl někdo odvahu říkat: „Pán je s námi.“

Další den navazovalo vyučování našeho milovaného hosta Ricarda. Bratr jako dar na komunitní cestě. Toto vyučování provázelo mnoho dynamik, kdy jsme měli jeden druhému možnost říci, jak velkou hodnotu pro nás bratři a sestry mají. Je to cena Ježíšovy krve. I já mám svou hodnotu, ale jsem poddajný bratru, protože bratr je pro mě znamením Pána. S bratrem tvořím komunitu. A to je nejkrásnější dárek pro Ricarda – milovat tělo, kterým je Koinonie.
Jako kreativní obdarování nemohlo chybět ani přání v podobě izraelských písní a tanců. Zábavnou formou podané podobenství o deseti družičkách, konfetové show a přípitek.
Následovaly sliby externích členů. V tomto roce rozpoznalo 37 nových bratří a sester, že Koinonia je jejich domov, a rozhodli se o něj pečovat. Svoje sliby obnovili i ti, kteří již jsou na cestě Koinonie delší dobu.
Slavnostní nedělní mši svatou koncelebrovali spolu s Ricardem ještě další čtyři kněží. V nádherné a radostné atmosféře jsme vyslechli svědectví z úst Ricarda o tom, jak si ho Pán povolal, aby ho následoval. Žehnejme našemu milovanému Ricardovi a provázejme ho modlitbami. On je dar darovaný od toho, který je dar darující, tedy od Pána, který sám je Darem.
-HP-


Fotografie