O víkendu 18.–19. září jsme se sjeli na pravidelné setkání Koinonie k zahájení nového pastoračního roku. Konalo se v překrásném a již plně funkčním sále Betlém (včetně místnosti pro maminky s malými dětmi 😊). Být tam, společně se modlit, naslouchat Alvarovým přednáškám, svědectvím, vidět bratry a sestry odhodlané kráčet cestou Koinonie – to vše bylo obrovským povzbuzením. Už abychom mohli v setkávání zase pokračovat.
Na královskou svatební hostinu (srov. Mt 22,1–14) jsou zvaní všichni, dobří i zlí, o to tedy nejde… Důležité je být tam, kde je požehnání!
(toivo)