Kurz Filip pro mne znamenal novou zkušenost intenzivního zakoušení blízkosti Pána ve společenství. Velmi poutavým způsobem nám byla předestřena podstata křesťanské víry. Z kurzu si odnáším ujištění, že to, že mne má Bůh rád, není jen prázdné klišé. Díky působivému programu a svědectví bratří a sester jsem si uvědomila, že je promarněná každá chvíle, kdy v našich životech s Pánem nepočítáme. Jsem vděčná za práci s Písmem, za přímluvné modlitby a za nepopsatelnou radost, která mne provázela během celého kurzu.  
S vděčností, Monika Ježíková, Všemina 
 

 
Na kurzu Filip jsme na prvním místě našli odvahu, díky které můžeme jít dál a také budovat. Nestydět se mluvit o Bohu, vyznat svou hříšnost i svou víru a svědčit o tom, jaký máme vztah s Ježíšem – k tomu všemu je zapotřebí odvaha. Jsme velmi rádi za možnost poznat mnoho skvělých lidí a utužit vztahy se svými blízkými. Neskutečně mnoho nás toto setkání obohatilo, povzbudilo a dodalo nám sebevědomí. Velmi nás zaujaly příběhy obrácení, ale oslovily nás i úkoly, které jsme plnili. Celý kurz se nesl v přátelském duchu a za to jsme byli moc vděční. Atmosféra zpěvu a tance byla důkazem, že se umíme v Bohu radovat a že láska i radost s ním nikdy nevyhasnou. Kurz se nám zkrátka velmi líbil. Byl to jedinečný a silný zážitek, na který budeme dlouho vzpomínat a čerpat z něho. 
Nakonec chceme říci jedno velké DÍKY za nádhernou zkušenost. Pokračujte v tom, co děláte!
Petr a Milena Mičíkovi 
 

 
Kurz Filip nás s manželem naplnil radostí, láskou a Duchem svatým. Nedokážu to vše vyjádřit slovy… Nechceme, aby to, co cítíme, vyprchalo. Bůh je láska a na kursu Filip jsme se v tom ještě víc utvrdili. Moc děkujeme za úžasné společenství a těšíme se na další. 
Lenka a Jozef Murčekovi
 
 
Delší dobu zápasím s úzkostmi, závistí a strachem. Dlouho jsem se snažila s tím bojovat, soustředit se pouze na Pána a odevzdat Mu to. Cítila jsem, jak moc ho potřebuji. Jak moc potřebuji, aby mě od těchto těžkostí uzdravil.  
Když jsem se dozvěděla o kurzu Filip, neváhala jsem a hned se přihlásila. Přestože jsem vlastně ani nevěděla, co čekat, Někdo mě v srdci ujišťoval, že všechno bude v pořádku.
Potkala jsem tam tolik nových lidí, ve kterých jsem viděla Pána, a On mi skrze ně řekl, jak velmi mě miluje. Bratři a sestry, kteří setkání vedli, ve mně prostřednictvím zajímavých aktivit probudili obrovskou naději. Sblížila jsem se zase o něco víc s Písmem coby s Božím Slovem. Kurz mi odpověděl i na většinu otázek, jež jsem měla ohledně víry. 
Tento den pro mě bude navždy výjimečným, neboť jsem zažila smích, radost i slzy dojetí. Na vlastní oči jsem viděla, jak se Pán dotýká srdcí přítomných, jak opravdu vstupuje do jejich života. Po skončení jsem si všimla, že se dějí malé, pro mě neuvěřitelné zázraky. 
Druhého dne kurzu jsem se bohužel nemohla zúčastnit kvůli koncertu se sborem, ale Pán to vymyslel opět dokonale. V neděli jsem zažila velmi osvobozující a uzdravující zpověď. Během mše jsem cítila Boha a Písmo, které se ten den četlo, bylo určeno přesně pro mě, neboť právě tato slova jsem potřebovala slyšet.   
Kvůli hustému provozu jsem pak málem nestihla navazující autobus do školy, ale nakonec jsem na poslední chvíli doběhla a autobus stihla. Koncert jsme měli v kostele jedné farnosti. Hned jak jsme přijeli, nás přivítal usměvavý a velmi příjemný pan farář. Po celé naše vystoupení jsem pociťovala Boží přítomnost, cítila jsem, jak všechno, co mě trápí, pomalu odchází.  
Kurz Filip mi otevřel srdce i oči. Cítím, jak mě Pán zbavuje mých úzkostí i strachu. 
Díky kurzu jsem si skutečně uvědomila, že Ježíš už zvítězil, nemusím se bát! 
Jana JuchelkováPřed několika lety mne upoutal letáček s pozváním na kurs Filip. Přihlásila jsem se, ale pak jsem se z rodinných důvodů nemohla zúčastnit. O pár let později jsem se přihlásila znovu, kurs se konal v jiném městě, ale opět mi to nevyšlo, a to kvůli nemoci. Velice mi však vrtalo hlavou, co se asi na kursu děje, a byla jsem zvědavá, proč se jmenuje právě „Filip“. 
V té době se, mimo jiné, probouzel v mém životě zájem o oblast křesťanské terapie – dokonce jsem se seznámila s některými lidmi i ze zahraničí, kteří se této činnosti věnují. Trápilo mne, že v naší Římskokatolické církvi tyhle odborníky nenalézám. Říkala jsem si, že je to škoda, kolik lidí by potřebovalo pomoc…
Letos jsem se do třetice přihlásila na kurs Filip v Neubuzi. A víte, co? Zas to málem nevyšlo. Tentokrát jsme den před začátkem kursu prožívali doma skutečnou „pohotovost“, neboť moje tchyně právě prodělala mozkovou příhodu a lékař nám nedával naději.
Nakonec jsme s manželem a dcerou na kurs přišli. Cítila jsem, že Ježíš je tam s námi, že je živý a že mi dovoluje prosit za život mé milované tchyně. Když jsem se předtím jedné kamarádce zmiňovala, že se kursu zúčastním, zároveň jsem prohlásila: „Mám takové tušení, že tam budu hodně brečet, ale nevím proč.“ A opravdu jsem tam plakala… a hodně, protože jsem moc prosila Pána Ježíše, aby daroval mé tchyni Františce ještě život. A On to skutečně udělal – na druhý den začala svítat nová malá naděje… Setkala jsem se zde s Ježíšem, který má moc i nad smrtí.
Chci velice poděkovat všem, kteří při nás v průběhu kursu stáli a modlili se s námi! 
 
Kurs Filip řadím do oblasti křesťanské terapie a duchovního rozvoje a jsem vděčná, že jsem mohla poznat společenství Koinonia, které tento kurs realizuje.
Zjistila jsem, že název „Filip“ není náhodný a odkazuje na profil a cíl celého tohoto kursu, který bych definovala asi takto: doprovázet ruku v ruce každého z nás, z lásky k Ježíši – skrze Ducha svatého – k Bohu Otci – k Jeho milosrdenství…
Za tuto práci bych chtěla celé Koinonii vyjádřit poděkování, a vám, kteří jste na kursu Filip ještě nebyli, jej z vlastní zkušenosti vřele doporučuji.
Neváhejte, využijte příležitosti, protože Ježíš je dnes živý a chce se právě s Vámi setkat!
Petra Matůšů