Koncert “Ke cti svatých apoštolů” v podání komorního orchestru Consortium musicum a pěveckého sboru Kolegium pro duchovní hudbu pod taktovkou Víta Aschenbrennera se v našem kostele sv. Petra a Pavla v Liticích stal již tradicí. Letos se konal po šesté. Jsme vděčni, že tato tradice nebyla ani v současné (covidové) době přerušena, a mohla pokračovat. Tradice souvisí se životem, a znamená, že život navzdory všemu pokračuje. Život ovšem přináší někdy i změnu, a tak jsme oproti předchozím letům uctily apoštoly o něco dříve než o pouti a také oslavná sonáta na jejich počest od Pavla Josefa Vejvanovského nezazněla až na závěr, ale hned na zahájení. Skvěle vybraný repertoár posléze pokračoval Koncertem pro sedmero houslí z pera Johanna Davida Heinichena a nenechal poklesnout pozornost posluchačů ani při nádherné Mši “Missa ex D” Franze Ferdinanda Kosmase Schmalfusa.Sobotní večer pak vyvrcholil slavnostním Gloria & honore Jana Josefa Ignáce Brentnera. Všichni zúčastnění jak na straně účinkujících, tak v obecenstvu prožili radost z opětovného setkání a loučili se povzneseni na duchu kulturně i duchovně.
(toivo)