V sobotu 12. června 2021 proběhlo v Liticích setkání Koinonie, i tentokrát na čerstvém vzduchu před farou. V sále Betlém ještě probíhají stavební práce, někteří odvážlivci si troufli nakouknout dovnitř na pracující dělníky, aby se přesvědčili, jak jim jde práce hezky od ruky. A v kostele sv. Petra a Pavla se připravovali hudebníci a zpěváci na večerní koncert. V tom všem shonu v každém koutu oázy nechyběl ani Alvaro, který dorazil nad ránem z Itálie, aby nás všechny povzbudil svým slovem a dodal našim srdcím svobodu. Den nemohl začít jinak než vzájemným přivítáním se a společnou modlitbou. Vždyť každý den je Pánu za co děkovat a radostně chválit Zmrtvýchvstalého, který je přítomný uprostřed nás, v našem společenství, u našeho stolu. On je s námi i tam, kde ho nečekáme: ve chvílích, kdy se ocitáme na rozbouřeném moři, nebo když nás ubíjejí každodenní přeháňky a třeba i vichřice, když vítr burácí a lomcuje s námi sem a tam. On je s námi při každodenních starostech, v soužití s nejbližšími, v těžkostech, kdykoliv zapomínáme na Ježíšovu blízkost, v okamžicích, kdy vnímáme jen bouři, kterou jsme zmítáni, a soustředíme se pouze na problémy, jež se na nás valí, když cítíme samotu a strach, neboť nevidíme východisko z neřešitelných situací… A kdy konečně utichne vítr a moře se uklidní? Strach nás musí vyburcovat k povzbuzování. Boží přítomnost nás vždy vybízí k tomu, abychom měli důvěru v Ježíše a nehleděli zpět. Přítomnost Pána rozlišíme, když dokážeme naslouchat Božímu slovu a bratřím, kteří nás povzbuzují. Nyní je čas na to, abychom se povzbuzovali, abychom kráčeli dál. Je na nás, abychom byli prorockým hlasem. A pak budeme moci odvážně říci: Pán je s námi! Pán byl vždycky s námi!
Počasí nám přálo, po duchovním občerstvení přišlo i to tělesné – pizza byla výtečná a Aničce Krzystkové děkujeme za výborné prosecco, jímž jsme si připili na její zdraví a na společenství přátel. Odpoledne následovala mše svatá slavená s vděčností a hlavně s radostí, jež je slyšet. Hudba pronikala do dáli, i jedna z hudebnic, která cvičila v kostele klasické skladby na večer, byla zaujata krásnými komunitními písněmi k liturgii, které odpovídají současné době a dotýkají se srdce dnešních lidí. Máme tolik pěkných věcí… stačí se o ně podělit.
Kdo vytrval až do večera, určitě nelitoval, protože koncert se opravdu vydařil, ale to už se dočtete dál: https://www.koinonia.cz/ke-cti-svatych-apostolu-12-6-2021/
(rua)