Litice

Nabídka krásného umění spojená s poznatky ze středověké i nedávné historie přilákala do litického kostela sv. Petra a Pavla na osm desítek zájemců. 
Návštěvníky přijel podpořit též plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub. Ve svém úvodním pozdravu vyzdvihl dovednost Koinonie skloubit lásku k tradici s novým duchem, který ji oživuje.
Hned poté si účastníci vyslechli poutavou přednášku architekta Jana Soukupa o zrestaurovaných sochách Litické Madony a sv. Anny Samatřetí. 
Duchovní povznesení přítomných v nádherném gotickém prostoru / prostředí vytrvale provázel preludováním na varhany katedrální regenschori Aleš Nosek.
(toivo)

Prusiny

Kostelem sv. Jakuba na Prusinách prošlo během večera Noci kostelů asi 70 navštěvníků. Většina z nich přišla, aby si kromě prohlídky interiéru poslechla komentář o historii zdejšího chrámu v podání plzeňského rodáka a znalce regionální historie Jana Hajšmana. Prusinský chrám byl v rámci Noci kostelů otevřen teprve druhým rokem. Věříme, že tato nová tradice bude pokračovat a přitahovat stále více zájemců.
(jn)

Dobřany

V pátek 28. května 2021 se otevřely dveře 1230 kostelů a modliteben v celé naší republice. Jako vždy byly pro návštěvníky otevřeny také oba dobřanské kostely. Duchovní správu zde zajišťuje Koinonia Jan Křtitel, která ve spolupráci s městem a farností připravila následující program:
Kostel sv. Mikuláše nabídl návštěvníkům audio nahrávku několika příběhů ze života. Vyprávěli je obyčejní lidé. Sousedé, přátelé a známí. Lidé, kteří v Dobřanech bydlí, kteří zde pracují, vychovávají své děti, lidé, kteří mají k Dobřanům vztah. Tito lidé svá vyprávění nazvali Dobrá zpráva. Dobrá proto, že stejně jako plamen svíčky dokáže zaplašit tmu, tak i budoucnost, která vypadá sebečerněji, nakonec může prozářit světlo. Světlo přátelství, světlo lidské sounáležitosti, světlo Boží přítomnosti. Lidé se hned při vstupu do kostela zaposlouchali a bylo vidět, že se jich tato osobní svědectví hluboce dotýkají.
 
Kostel sv. Víta v 18 hodin nabídl návštěvníkům slavnostní vernisáž velkoformátových fotografií s duchovní tématikou, nazvanou Člověk a víra. Jednotliví autoři představili své fotografie s tématem křesťanství – černobílé i barevné snímky z církevních událostí, jako jsou kněžská a biskupská svěcení, shromáždění, slavnostní bohoslužby, řeholní sliby, ale také snímky z obyčejného života běžných křesťanů. 
 
V rámci doprovodného programu bylo možné navštívit v městském Infocentru také výstavu Truhlaření v dobách našich pradědečků. Výstavou provázel její autor a zkušený truhlář Miloš Kodýdek z Dílny svatého Josefa, kterou provozuje v prostorách dobřanské fary. Jeho doménou jsou právě původní historické truhlářské techniky, nářadí a přípravky. O každém hoblíku, dlátku a vlastně jakémkoliv “udělátku” dokáže poutavě vyprávět a ví, ze které doby pochází a k čemu a jak se používá. 
 
Pro návštěvníky Noci kostelů byla otevřena také farní Zahrada Anežky České. Zahrada je součástí farního areálu a i když není běžně otevřena veřejnosti, není vlastně ani uzavřená. Fara byla dlouhá léta veřejnosti v podstatě nepřístupná. V posledních letech probíhají postupné úpravy a opravy celého areálu tak, aby mohla sloužit široké veřejnosti jako prostor pro setkávání, relaxaci a modlitbu. Kromě otevřené a zpřístupněné zahrady našli návštěvníci na faře také minivýstavku kuchyňských a léčivých rostlinek Bylinky z Anežčiny zahrádky. Hlavně děti se výborně bavily a předháněly v určování jednotlivých bylinek a jejich užití v domácnosti, kuchyni a léčení. Každý návštěvník si mohl také vyrobit a odnést látkový sáček s levandulí, který má kromě příjemné vůně také uklidňující účinek.
 
Za celý večer oba kostely přivítaly více než 200 lidí. Děkujeme za návštěvu a těšíme se na shledání. Například v rámci kurzů a setkání, které na faře budou probíhat hned, jakmile nám to situace dovolí, nebo třeba jen tak na náměstí 🙂

Honza Weber