V sobotu 21. května proběhlo poslední setkání z cyklu duchovní formace ve světle školy svatého Františka Saleského. Setkání se konalo ve školicím středisku Koinonie Jan Křtitel v Plzni-Liticích. Formační program duchovního charakteru byl určen pastoračním asistentům a služebníkům i všem věřícím, zvláště účastníkům diecézních exercicií jako příležitost k dalšímu setkávání.

Tentokrát program vedl biskupský vikář pro evangelizaci P. Alvaro Grammatica Th.D., celé setkání bylo zakončeno mší svatou, kterou celebroval Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský.


Fotografie