Rekonstruovanou kapli Panny Marie Pomocné u Dobřan (stavba z roku 1773) požehnal v neděli 29. května 2016 generální vikář plzeňské diecéze Mons. Josef Žák a svým slovem povzbudil poutníky, kteří se u kaple v hojném počtu sešli.
Poděkování patří všem, kteří se na opravě kaple podíleli, zvláště městu Dobřany, jehož cílem je pokračovat v postupné rekonstrukci všech kaplí a Božích muk na svém území. V kapličce – tzv. želvě (pro její krunýřovitý tvar) – je umístěn obraz P. Marie Pomocné, tvorba akademického malíře Jaroslava Šindeláře.
Stojí za zmínku, že krásná příroda v okolí kaple přímo vybízí k výletům, pěšky i na kole, a již brzy se zde budeme moci těšit i z nových laviček…
(rua)


Fotografie