To, že Duch svatý je jedinečný a přitom mnohotvárný (Mdr 7,22), jsme i tentokrát zakusili při setkání řeholních komunit v plzeňské diecézi. Na jedné straně rozmanitost jednotlivých společenství a spiritualit, na druhé jediný motor toho všeho – a tím je Pán, který povolává a jemuž jsme se cele odevzdali. Potěšilo mě, že se mše svaté zúčastnilo i několik nezasvěcených osob, jelikož zasvěcený život je velkým darem pro celou církev. Při mši svaté Mons. Tomáš Holub poděkoval osobně každému z přítomných za zasvěcení i za službu v diecézi.

Po bohoslužbě jsme se zahřáli ve farním sálu, kde si pro nás pan biskup připravil přednášku k Synodě o mládeži, které se sám zúčastnil. Zdůraznil některé zajímavé podněty za Synody, jež jsou výzvou nejen pro mladé, ale pro celou církev. Sama jsem se ztotožnila s popsáním reality, v níž se dnešní nejen mladý člověk nachází, s touhou po živé a autentické liturgii, s důležitostí pastoračního doprovázení a společenství v duchu nejnovějšiho magistéria (Amoris Letitia), s naléhavostí komunitárního – synodálního rozměru církve, tedy i s větším zapojením žen a s uměním se osvobodit od jakýchkoliv forem ovládání, vyloučení a diskriminace.

Na závěr otec biskup přivítal sestry františkánky, jež přišly nově do Strážova. Setkání bylo zakončeno společným obědem a možností vzájmeného sdílení.

(rua)

-Zpravodaj plzeňské diecéze, 03/2019, Růžena Ambrožová, Koinonia Jan Křtitel (rua)-
Fotografie (Soňa Pikrtová) >>