Kurz Filip

Anděl Páně řekl Filipovi: „Vydej se na jih k cestě, která vede z Jeruzaléma do Gázy.“ Ta cesta je opuštěná. Filip se vydal k té cestě a hle, právě přijížděl etiopský dvořan. Ten vykonal pouť do Jeruzaléma a nyní se vracel na svém voze a četl proroka Izaiáše… Dvořan se obrátil k Filipovi: „Vylož mi, prosím, o kom to prorok mluví – sám o sobě, či o někom jiném?“ Tu Filip začal u toho slova Písma a zvěstoval mu Ježíše…

(srov. Sk 8,26-40)

I ty, stejně jako eunuch, potřebuješ setkání, které změní tvůj život.
Otevři své srdce Pánu Ježíši a on tě naplní svým Duchem a ty se znovuzrodíš k novému životu.
Tento kurz bude tvým „Filipem”.

Pozvánka na kurz Filip